Programunk a 2019-es Önkormányzati Választásokra

Kedves Barátom!

Örömmel hozom tudomásodra, hogy Vácon is megvalósult a teljes összefogás, és ennek eredményeként a váci ellenzéki összefogás polgármesterjelöltjeként indulok az októberi önkormányzati választáson.

Régóta készülök erre a feladatra. Hosszú ideje minden gondolatom arról szól, és azon dolgozom, hogy Vácot egy olyan modern, versenyképes, európai várossá építsük tovább, amelynek alapjait elődeink a XVIII. században lerakták. Vácban gigászi potenciál rejlik, de a politika nem találta meg az utat ahhoz, hogy egy modernkori felvirágzás elinduljon. Ezen akarok változtatni, ezért készülök arra, hogy Vác polgármestereként megvalósítsam a terveimet. Az általam elképzelt városvezetésben nem lesznek párt politikusok, csakis várospolitikusok. Nem a személyes ambícióimra és nem is a pártkasszák kitömésére akarom használni Vácot, hanem használni akarok Vácnak.

A jelenlegi vezetés véleményem szerint, a változás útjában áll, én ezt a változást szeretném elkezdeni és végigvinni. Az a cél, hogy Vácot fejlődő pályára állítsuk, ez pedig csak úgy lehetséges, hogy mindenki, aki elégedetlen azzal, ami Vácon történik, az Összefogás közös jelöltjére szavaz, hiszen nem a polgármester egy személyben, hanem a mindenkori képviselőtestületi többség hozza a döntéseket.

Tervezés, fejlődés és fenntarthatóság – ez a sikeres város három alappilére. Terveim döntő része a kormány nélkül is megvalósítható, ahol viszont kell a kormány, ott bízom benne, hogy partnere lesz Vác harmincháromezer lakójának.

Az alábbiakban a városfejlesztő programom legfontosabb elemeit foglaltam össze számodra, amelynek elolvasása után várom véleményed, valamint arra kérlek, támogass abban, hogy csapatommal megteremthessem szeretett városunk újabb virágkorát!

ÉLHETŐBB VÁROS

– az útburkolatok folyamatos karbantartása és aszfaltozása
– járható Széchenyi utca és Görgey utca magassarkú cipőben, babakocsival és kerekesszékkel is
– Március 15. téren az Irgalmasrendi kórház melletti terület rendbetétele, a teljes főtér megújítása, élővé tétele
– önkormányzati lakásügynökség bevezetése, helyi bérlakás program beindítása, amely a váci alacsonyabb bérrel rendelkező lakosok lakhatását segíti
– Alsóváros-Contitech között gyalogosoknak járda kiépítése
– váci piac felújítása és megközelítésének könnyítése új forgalmi szabályozással
– az évszakokat követő közvilágítás beállítása
– Vasútállomás és környékének rendbetétele, új parkolóhelyek kialakítása, az állomás előtti és a városban egyéb helyeken lévő körforgalmak használhatóvá tétele
– az Iskolaváros területének rehabilitálása az iskolaigazgatók bevonásával
– Civil ház létrehozása – a váci civil szervezetek, ifjúsági csoportok, nyugdíjas klubok számára közösségi hely kialakítása
– Madách Imre Művelődési Központ büféjének kibővítése vendéglátás céljából a hozzá tartozó kihasználatlan teraszon
– minden városrészben Kis Városközpont kialakítása a lakók bevonásával
– a külterületek gyorsabb elérése végett a külterületi főútvonalak leaszfaltozása

CSALÁDBARÁT VÁROS

– minden váci óvodába és bölcsődébe tornaszoba, valamint az óvodák, bölcsődék leszigetelése, kifestése
– Deákvári főtér játszótér bekerítése, bővítése, a játszótér közvilágításának fejlesztése, nyilvános WC kialakítása
– – Földváry téren, Deákváron, Kisvácon a játszóterek felújítása
– Duna-parton játszótér bővítés, mezítlábas park
– Deákváron a Lidl mögött – Ág u.-Virág u. játszótér telepítése, fásítás
– – Gyógyító Óvoda Program – óvoda az idősotthonban kialakítása
– Posta park békás kútjának megjavítása, játszótér fejlesztése
– tanoda működtetése hátrányos helyzetű gyermekek számára, benne ingyenes nyelvoktatás
– Városbarát Önkormányzat Program keretében minden évben egy alkalommal a polgármester és a városi képviselők meghívják az újonnan beköltözött családokat, hogy ismerjék meg a Városházán zajló munkát és a dolgozókat, majd egy városnéző programot szerveznek számukra

ZÖLD VÁROS

– Széchenyi utcai japánakácsor megmentése
– ezer fa telepítése a lakosság által javasolt közterületekre részben közösségi faültetés keretében
– Duna-part és Liget fásítás
– Liget, Hétkápolna, Vásártér, Rózsapark megújítása a helyi civil szervezetek és a lakosság bevonásával
– ártéri tanösvény rendbehozása
– virágos váci lépcsők és a kiemelt közterületek felvirágozása
– a Duna-parti egybefüggő zöldterület megtartása, rendszeres gondozása
– Vásártér rehabilitálása, a használaton kívüli terület beültetése fákkal
– Tiszta levegőt Vácon is! – program kidolgozása és megvalósítása a következő öt évben (benne a gyalogos és kerékpáros forgalom kibővítése feltételeinek megteremtése, több zöld területet a lakótelepeken)

TISZTA, RENDES VÁROS

– hulladékudvar kialakítása
– szelektív szemétgyűjtő edények rendbetétele, új kézi szemetesek kihelyezése a város főbb útvonalain
– útburkolatok javítása, folyamatos kátyúzás
– Budapesti főút aszfaltozása
– a Zeneiskola előtti kút üzembehelyezése
– az útpadkák rendszeres takarítása
– civil szemétszedő akciók támogatása az összegyűjtött szemét elszállításával, szükség esetén eszközök kölcsönzésével
– szemétgyűjtő kommandók szervezése a külterületen is
– meglévő várostakarító akciók kibővítése

SPORTVÁROS

– Kisvác és Alsóváros – szabad strand fejlesztés
– kerékpárutak rendszeres karbantartása
– a váci tömegsport kiszélesítése, a helyi sportegyesületek támogatása
– Reménység pálya újjáépítésének segítése
– váci versenysport egyesületek támogatása, az edzési körülményeik javítása
– szabadidős sportra alkalmas helyszínek bővítése, fejlesztése
– Vác környékén – Börzsöny, Naszály – bakancsos és kerékpáros turizmus Vác kiindulóponttal és központtal
– Váci Huszár Bandérium számára közösségi hely kialakítása
– meglévő sportrendezvények további támogatása
-nyugdíjas sportprogramok rendszeres szervezése idősebb váci sportolók bevonásával
– Duna és a város összekötése, a vízi turizmus fejlesztése: csónakkölcsönzés, kerékpárutak környékén kiszolgáló egységek, kerékpár tárolók, kölcsönzők létesítésének elősegítése, szabadidős evezés, sárkányhajós evezés, kisebb vendéglátó egységek – mindezek bérleti díjának bevételeiből az önkormányzat további fejlesztéseket végezhet a lakosság érdekében

GAZDAG ÉS EGÉSZSÉGES VÁROS

– mindenekelőtt vállalkozásbarát várossá tenni Vácot, erős kapcsolati háló kiépítése a versenyszférában, a gazdaságdiplomácia erősítése a meglévő cégekkel
– gazdasági fórumokon új innovációkat, programot találni az üres gyárépületekbe a tulajdonosokkal közösen, megteremteni a feltételeket, hogy Vácra új üzleti vállalkozások költözzenek
– Babakelengye Program bevezetése minden váci újszülött számára tízezer forint értékben
– SZTK épületének mielőbbi teljes felújítása egyeztetve az illetékes vezetőkkel és szervezetekkel, kórházi parkoló kibővítése
– idős ellátás fejlesztése – nagyobb számú elhelyezés biztosítása a váci idős emberek számára
– szigorított ellenőrzés szükséges a hajléktalanszálló környékén, de ember utcán nem lakhat, legyen lehetősége egy fűtött szobára, és emellé szociális programban kell részt venniük az ellátottaknak, amelynek része, hogy akik arra alkalmasak, betanítás után alkalmazottá váljanak a városüzemeltetési feladatok ellátásában
– önkormányzati lakások állagjavítása
– Szép Váci Házak Alapítvány létrehozása a belváros több régi építésű házának megmentésére a tulajdonosokkal együttműködve, helyi kurátorok bevonásával
– értékvédelmi alap megemelése és széles körű kiterjesztése a régi váci épületek homlokzatának megújításáért
– minden lehetséges eszközzel közelíteni az önkormányzati gazdálkodást az önfenntartáshoz, ezáltal magasabb iparűzési adóbevétel elérése

BAROKK VÁROS

– a Váci Világi Vigalmon a barokk felvonulás visszaállítása Mária Terézia váci látogatása emlékére
– a „Barokk belváros megújítása” turizmusfejlesztési projekt végig vitele helyi szakemberek és civil szervezetek bevonásával, az erre kapott pályázati pénz költséghatékony felhasználása átlátható gazdálkodással
– Öttemplom fesztivál Vácon – a Pünkösd előtti időszakban meghonosítjuk a Győrben már évek óta sikeres három napos fesztivált, amelynek fő üzenete a hit és az elfogadás
– Március 15. tér 10. általános információs központtá fejlesztése, a főtéri épületek funkciójának egységesítése
– Augusztus utolsó hétvégéjén Mária Terézia váci látogatására emlékezve „Vác a barokk csoda” címmel rendezvénysorozat és konferenciák szervezése a barokk Vácról és a barokk korról Magyarországon
– csatlakozás a nemzetközi Cittaslow (élhető városok szövetsége) 200 várost magában foglaló mozgalomhoz, amelynek célja: a helyi értékek védelme, a városi élet minőségének fejlesztése, a polgárok érdekeit szem előtt tartó életkörülmények kialakítása
– pályázatkészítés az Európa Nostra díjra, amellyel Vác felkerülne Európa turista térképére
– a város lakói által is használt egyházi épületek és területek fenntartásának, karbantartásának segítése, a templomok gondozásában és nyitvatartásában szélesebb körű részvétel, közreműködés az egyházi pincék feltárásának előmozdításában

MŰVÉSZETEK VÁROSA

– váci fiatal művészcsoportok, helyi kulturális egyesületek rendszeres támogatása
– szervezett színházlátogatás nyugdíjasok számára
– kedvezményes informatika tanfolyam nyugdíjasok számára
– Madách Imre Művelődési Központ felújításának megkezdése
– Dunakanyar Színház költséghatékony működtetése, a váci színházi kurátori kör kiszélesítése
– a váci művészeti gyűjtemények országos marketingjének erősítése turizmusfejlesztés céljából
– Itthon vagyok program bevezetése – Hogyan neveljünk lokálpatriótákat? A program elősegíti, hogy a váci gyermekek a város történetét iskolás korukban minél jobban megismerjék, erre a váci múzeumnak és a levéltárnak külön forrást kell biztosítani
– Vácot régiós központtá kell tenni kulturálisan is, pl. hiánypótló programokkal a környék településein élők számára, hogy erősödjön a városhoz való kapcsolatuk az iskolák elvégzése után ez munkaerő szempontból fontos
– főtéri, önkormányzati épületek kapualjainak nappali megnyitása, turisztikai, kulturális attrakciók számára

BIZTONSÁGOS VÁROS

– Polgárőrség megerősítése, hétvégi és éjszakai járőrszolgálat
– közterületfelügyelet, Rendőrség, Polgárőrség közös szervezésében
– új kamerák elhelyezése, bekötése kiemelten a szelektív hulladékszigetek mellett
– egész napos közterületfelügyelet járőrözés
– bekapcsolódni a Magyar Aszfalt Kft. okos zebra programjába, amellyel megújíthatjuk a váci gyalogosátkelőket

Mottóm: „Az önkormányzatiság nemcsak a városgazdálkodásról és az igazgatásról szól, hanem az együvé tartozás motorja kell, hogy legyen.”

Köszönöm, hogy elolvastad a programomat. Kérlek, vegyük fel a kapcsolatot, szívesen meghallgatnám róla a véleményed.
Üdvözlettel: Matkovich Ilona 06-70-510-1630, matkovichilona59@gmail.com

Kövess minket
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
AZ OLDAL ALAPÍTÓJA
EGYESÜLET ADATAI

Rövid név: SZAVAD Egyesület
Teljes név: Szóval-tettel A Városért A Demokráciáért

E-mail: szavad@szavad.hu
Nyilvántartási szám: 13-02-0006631

2022. június
h k s c p s v
« okt    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930